Då-re-mi

Følg med, vi er klare fra starten.
En sang med en helt ny vri.
Når vi leser begynn med A-B-C
når vi synger begynn med då-re-mi
då-re-mi, då-re-mi
De første tre vil alltid bli slik
Då-re-mi, då-re-mi
Då-re-mi-fa-så-la-ti

Då- i dåven, dåvendyr.
Re- i rev og revehi.
Mi- i mil og smil som sa
falleri og fallera.
Så- i så og så som så.
La- i lakris og la gå
Ti- i tigersvanser små
også ender vi på då-å-å-å.

Då- i dåven, dåvendyr.
Re- i rev og revehi.
Mi- i mil og smil som sa
falleri og fallera.
Så- i så og så som så.
La- i lakris og la gå
Ti- i tigersvanser små
også ender vi på då.

Då-re-mi-fa-så-la-ti-då.