Kontingent for å være med i Trones Skolekor er 300 kr pr. medlem. Denne kontingenten betales på høsten hvert semester, og gjelder for hele skoleåret.

Varsel om innbetaling blir sendt ut 1. oktober. Du betaler inn på vippskonto 555920 innen 3 uker (22. okt). Har du ikke vippskonto betaler du på konto 3260.60.40309.