Øvingstidspunkt

Informasjon om øvelsessted-, -tidspunkt og hvilken dag øvelsen blir lagt på, vil vi informere om så snart dette er fastsatt.