Øvingstidspunkt

Koret øver hver mandag fra kl 14-15 på Trones Skole sitt musikkrom.

2.-4. klasse har øvelse fra kl 14-1430.
1. klasse har øvelse fra kl 1430-1500.

Ved behov vil de eldste ha en litt lengre øvelse slik at hele koret kan øve litt sammen. De gangene vi gjør dette sender vi beskjed i forkant av øvelsen.