Om Trones Skolekor

Trones Skolekor ble stiftet i 1979.

Koret har, naturlig nok, sine røtter på Trones i Sandnes. Vi har våre øvelser på Trones Skole, og det er kun elever fra Trones Skole som er medlemmer i koret. Vi synger gjerne småkonserter i Tronesområdet, både i barnehager, på gamlehjem – og selvsagt på arrangement som Trones Skole arrangerer.

Trones Skolekor har også tilknytning til Sandnes Kulturskole. De bidrar med dirigentressurs til oss, noe vi er veldig takknemlige for. Samarbeidet med Sandnes Kulturskole er veldig bra for koret, og vi deltar på mange kulturskolearrangement i løpet av året; Eventyrstien, kulturskolefestivalen og barnas by, for å nevne noe.

Trones Skolekor er IKKE et SFO-kor, tilbudet gjelder ALLE på Trones Skole. Men samarbeidet mellom koret og SFO er likevel relativt stort, i og med at mange av medlemmene går på SFO, og at koret er i SFO-tiden.

I 2019 fylte Trones Skolekor 40 år. Koret har med andre ord bidratt med sang og musikk i området i mange år. Dette skal vi også fortsette med i mange år fremover.