TRONES SKOLEKOR

Trones Skolekor ble opprettet i 1979 og består i dag av 44 sangglade barn fra 1.-5. klasse ved Trones Skole.


Dirigent for koret er Jenny Storm Nilsen. Hun har dirigert koret siden høsten 2016 og er en omsorgsfull og dyktig dirigent som vi er veldig glade for å ha i koret. MEN våren 2022  er hun hjemme i permisjon, og vi har flotte Ruth Trepekuniene som vikar. Ruth har lang fartstid som kordirigent og er en flott ressurs for koret mens Jenny er borte.


Koret har øvelse i skolens SFO-tid, og vi har et tett samarbeid med SFO. De hjelper oss med å minne elevene på at det er korøvelse slik at alle kommer til riktig tidpsunt. Det er viktig å presisere at kortilbudet ikke er et SFO-tilbud, men et vanlig fritidstilbud. Alle barn som går på Trones Skole har lov til å melde seg inn, uavhengig av om du går på SFO eller ikke.


I løpet av et skoleår er vi med på flere konserter, blant annet julekonsert, 17. maiopptreden på skolen og rekrutteringskonsert for Trones Barnehage. Ellers har vi seminar på høsten og på våren, og vi avslutter sesongen med en tur til kongeparken.


Å synge med Trones Skolekor er gøy, sosialt og givende!