Nytt skoleår 2020/2021

Nytt skoleår 2020/2021

Category : Nyheter

Etter to utfordrende år med reduserte muligheter til både øving og sosial virksomhet, har ting endelig blitt litt mer normalt. For Trones skolekor vil det si at vi endelig har tatt tak i ventelista og satt mange av elevene inn i koret. Vi har også større muligheter til å bidra på konserter og ulike arrangement, noe som er viktig for trivselen i koret.

Vi har ikke drevet aktiv rekruttering blant de minste elevene. Dette er fordi hovedkoret er såpass stort nå, og hvis førsteklassinger skal tas inn må vi opprette et aspirantkor. For å få dette til må vi ha dirigentressurser, og dette er ikke helt på plass.

Uavhengig av hvilken klasse elevene går, er dere velkommen til å ta kontakt om noen ønsker å begynne i koret. Du kan enten bli satt på venteliste, eller hvis du er heldig, bli satt rett inn i koret.

Vi har litt planer for semesteret. Det er som følger:

  • Halloweenøvelse mandagen etter Halloween.
  • Seminar/konsert/årsmøte på Sandnes Kulturskole
  • Et mulig oppdrag lokalt på Trones i november (ikke helt fastsatt ennå)
  • Julekonsert